I’m

KS Projekt Szymon Karbowiak oferuje Państwu kompleksowe i profesjonalne opracowanie dokumentacji projektowych oraz kierowanie budową i pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Wszystkie wykonywane usługi są na najwyższym poziomie, dzięki wieloletniemu doświadczeniu wykwalifikowanej kadry inżynierskiej, co zapewnia wysoką jakość usług i terminowe zrealizowanie powierzonych zadań.

 

Usługi projektowe oraz kierownicze wykonywane są przez inżynierów z uprawnieniami do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Biorąc pod uwagę oczekiwania naszych klientów zapewniamy kompleksowość realizacji powierzonych zadań współpracując z inżynierami w różnych specjalnościach.

 

Firma KS Projekt Szymon Karbowiak podejmuje wyzwania niezależnie od skali przedsięwzięcia oraz zgodnie z oczekiwaniami Inwestora.

 

Dziękujemy Państwu za poświęcony czas na zapoznanie się z ofertą.

Zapraszam  do  współpracy!